Prozkoumej své já

PhDr. Leona Dyrehauge

O MNĚ

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zvolila jsem si specializaci klinickou psychologii a v ní také odatestovala. Dokončila jsem psychoterapeutický výcvik v Katatymně imaginativní psychoterapii a stala se výcvikovou terapeutkou. Jsem majitelkou ordinace klinické psychologie Mojeja s.r.o. (www.mojeja.cz) a zároveň pracuji ve své soukromé praxi.

NABÍDKA

Nabízím seberozvoj a zkoumání svého Já za pomoci imaginování. Jde o časově omezené setkávání – zhruba 20 až 30 sezení. Sezení trvá 45 min s frekvencí 1x týdně, výjimečně 1x za 14 dní. Důraz je kladen na jiný způsob potkávání se se sebou, než je verbální a racionální. Imaginace nám umožňují se zaměřit na neverbální, emoční část nás.

V představách prožíváme, cítíme, zapojujeme všechny smysly a noříme se do psychického materiálu, který nám mnohdy není přístupný verbálně. Tento způsob práce je vhodný zejména pro chytré, verbálně schopné a racionální lidi, kteří by se rádi posunuli dál a rozšířili zejména své prožitkové a vztahové limity.

IMAGINACE

Imaginace je představování si. Je to podobné dennímu snění. Na prvních sezeních neimaginujeme, jen se seznamujeme. Po pár sezeních poprvé imaginujeme. Imaginace probíhá takto: Pohodlně se posadíte, zavřete si oči, provedu vás uvolněním a zadám vám motiv, který si představíte. Začnete si představovat a zároveň mi tu představu popisovat. Já vás budu doprovázet. Po skončení imaginace se rozloučíme a na další sezení přinesete obrázek, který nakreslíte doma, na základě své imaginace. Ten nám pomůže k poznávání se.

1.500 Kč/sezení

Kontakt

PhDr. Leona Dyrehauge

Sezení probíhají na adrese:

Hollarovo nám. 11, Praha 3
blízko metra Želivského,
zvonek Mojeja.
IČ: 01378881

+420 775 999 297

Preferuji kontakt pomocí kontaktního formuláře.
Omluvy ze sezení akceptuji 24 hodin dopředu, jinak je třeba uhradit 100% částky.

Kontakt
*
reCAPTCHA
© Copyright naterapii.cz. I Prohlášení o ochraně osobních udajů